Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2241 z 1. decembra 2015, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Portugalska zakazuje lov makrely atlantickej v zónach VIIIc, IX a X a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1