Komisijas Regula (ES) 2015/2241 (2015. gada 1. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot makreli VIIIc, IX un X zonā; Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā