2015 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2241, kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines skumbres VIIIc, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 zonos ES vandenyse