Uredba Komisije (EU) 2015/2241 оd 1. prosinca 2015. o zabrani ribolova skuše u zonama VIII.c, IX. i X., u vodama Unije u zoni CECAF 34.1.1 za plovila koja plove pod zastavom Portugala