Written question E-008093/11 Marc Tarabella (S&D) lill-Kummissjoni. Ġestjoni aktar sostenibbli tal-korsijiet tal-golf