Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas- 7 ta’ Novembru 2011 li tistabbilixxi l-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għan-nefqa mġarrba fil-kuntest tal-miżuri ta’ emerġenza meħuda biex tiġi miġġielda l-influwenza avjarja fid-Danimarka fl-2010 (notifikata bid-dokument numru C(2011) 7850)