Kawża F-55/10: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat- 28 ta’ Ġunju 2011 AS vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Avviż ta’ pożizzjoni vakanti — Ċaħda tal-kandidatura — Interess ġuridiku — Uffiċjal invalidu — Indiviżibbiltà tad-deċiżjoni ta’ ċaħda tal-kandidatura u tad-deċiżjoni tal-ħatra — Nuqqas — Distinzjoni bejn uffiċjali fl-istess grupp ta’ funzjoni u titulari tal-istess grad u f’karriera differenti — Korrispondenza bejn il-grad u l-impjieg)