Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Iil-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Programm Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett ITER (2014-2018)” COM(2011) 931 final — 2011/0460 (NLE)