Písemný dotaz P-6857/10 Emine Bozkurt (S&D) Komisi. Vyhošťování Romů z Francie