Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata)#PROTOKOLLI#Protokoll (nru 1) dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea