Kendelse afsagt af Domstolens Præsident den 11. november 2011.