Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. listopadu 2011.