Written question E-009345/11 George Sabin Cutaş (S&D) lill-Kummissjoni. Miżuri biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-kreditu għall-SMEs