Mål T-68/06: Tribunalens dom av den 16 november 2011 — Stempher och Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för industrisäckar av plast — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Böter — Preskription — Bevis på överträdelsen)