Zaak T-68/06: Arrest van het Gerecht van 16 november 2011 — Stempher en Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Sector van industriële kunststof zakken — Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld — Geldboeten — Verjaring — Bewijs van inbreuk” )