Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Prijoritajiet tal-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u wara”