Rozhodnutí Komise ze dne 27/07/2004 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.3477 - LAND NRW / NRW BANK (4064)) podle nařízení Rady (EHS) č. /89 (Pouze německé znění je závazné)