Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/1306 av den 16 september 2020 om tillfälligt undantag för vissa exponeringar mot centralbanker från det totala exponeringsmåttet med anledning av covid-19-pandemin (ECB/2020/44)