Written question E‑7369/10 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) lill‑Kummissjoni. Is‑sikurezza tal‑provvista tal‑materja prima