Zadeva C-682/11 P: Pritožba, ki jo je 27. decembra 2011 vložila GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 12. oktobra 2011 v zadevi T-149/11, GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije