Sprawa C-682/11 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 12 października 2011 r. w sprawie T-149/11 GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 27 grudnia 2011 r. przez GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH