Věc C-682/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. prosince 2011 GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 12. října 2011 ve věci T-149/11, GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH v. Evropský parlament a Rada Evropské unie