Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - Pierwsze sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy dotyczącej krwi