Rapport mill-Kummissjon lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni - L-ewwel Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar id-Demm