Rapport fra Kommissionen, Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Første Rapport om anvendelsen af direktivet om blod