Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CA 344, 2016