Ibbrawżja skont is-suġġett: PRODUKTION, TEKNIK OCH FORSKNING