Ibbrawżja skont is-suġġett: INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER