Ibbrawżja skont is-suġġett: RAŽOŠANA, TEHNOLOĢIJA UN PĒTNIECĪBA