Ibbrawżja skont is-suġġett: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO