Par Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa arhīvu

Satura rādītājs

 1. Kālab mēs arhivējam tīmekļa vietnes
 2. Kas var izmantot arhīvu
 3. Ko mēs arhivējam
 4. Kā tas darbojas
 5. Norādījumi tīmekļa vietņu pārvaldniekiem
 6. Izņemšanas politika
 7. Juridiska informācija
 8. Uzziniet vairāk!

Saites uz ES tīmekļa arhīvu pašlaik nedarbojas stabili.
Centīgi meklējam risinājumu un lūdzam piedošanu par neērtībām.
Ja meklējat arhivētu saturu, lūdzu, sazinieties ar ES tīmekļa saglabāšanas speciālistiem: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Kālab mēs arhivējam tīmekļa vietnes

ES iestādes un struktūras aizvien vairāk informācijas publicē tikai tīmeklī. Tomēr tīmekļa satura lietderīgais mūžs bieži ir īss, un tīmekļa tehnoloģijas ātri attīstās. Līdz ar to pastāv risks, ka šī informācija pazudīs, piemēram, tāpēc, ka tīmekļa vietnes tiek pamatīgi izmainītas vai likvidētas.

Tāpēc kopš 2013. gada esam izveidojuši tīmekļa arhīvu ES iestādēm, aģentūrām un citām tās struktūrām.

Arhīvā tīmekļa vietņu saturs un noformējums redzami tādi, kādi tie bijuši kādā konkrētā brīdī. Līdz ar to informācija, kuru iestādes sniegušas savās vietnēs, paliek pieejama pat tad, ja sākotnēja vietne vai lapa ir daļēji vai pilnībā pazudusi no tīmekļa.

2. Kas var izmantot arhīvu

Arhīvs ir atklāts un pieejams internetā. To aplūkot un izmantot var ikviens, kuram ir pieslēgums internetam.

3. Ko mēs arhivējam

ES iestāžu tīmekļa vietnes. No tām lielākā daļa tiek mitināta domēnā europa.eu un tā apakšdomēnos un tiek regulāri arhivētas.

Pēc attiecīgās ES iestādes pieprasījuma var ar tīmekļa rāpuļprogrammu pārmeklēt vietnes, kas tiks izņemtas no tīmekļa vai būtiski izmainītas. Piemēram, varam arhivēt lapas, kas izveidotas kādiem konkrētiem sarīkojumiem.

Pašlaik mēs nearhivējam šādus materiālus.

 • Saites uz ārējām tīmekļa vietnēm. Ja arhivētās vietnes satur saites uz ārējām vietnēm, jūs novirzīs uz “dzīvo” vietni. Piemēram, ja arhivētā Eiropola vietnē atrodat saiti uz ANO tīmekļa vietni (https://www.un.org/), jūs novirzīs uz ANO vietnes “dzīvo” versiju.
 • Dinamiskais saturs.
 • Sociālie tīkli.
 • Datubāzes. Tas nozīmē, ka meklēšana nedarbosies (nestrādās arī saites, kuru pamatā ir meklēšanai veikti vaicājumi).

4. Kā tas darbojas

Tīmekļa vietnes arhivē četras reizes gadā ar tīmekļa rāpuļprogrammu. Minētā rāpuļprogramma apmeklē un izpēta atlasītās vietnes, sekojot hipersaitēm (līdzīgi, kā to darītu cilvēks), un nokopē lapas un failus, ko tā atrod.

Lietotāji var arhivētas vietnes pārlūkot līdzīgi kā “dzīvu” vietni. Tomēr arhivēšanai ar rāpuļprogrammu ir daži tehniski ierobežojumi, kuru dēļ zināmas funkcijas var nedarboties. Piemēram, šādas:

 • sākotnējā vietnē iebūvētā meklēšanas funkcija;
 • saturs, kuru var sasniegt tikai tad, ja piesakās vietnes lietotāja kontā;
 • daži pārlūkošanas elementi, piemēram, nolaižamās izvēlnes, izvēles rūtiņas un dažas kartes;
 • Flash animācija un spēles, straumēts saturs un iegults sociālo tīklu saturs;
 • sarežģīts “JavaScript”;
 • publicēšanas funkcija (POST).

5. Norādījumi tīmekļa vietņu pārvaldniekiem

Tīmekļa vietņu sagatavošana arhivēšanai

 1. Lai jūsu tīmekļa vietnes arhivētās versijas kvalitāte būtu optimāla, ievērojiet šādu paraugpraksi: radiet un uzturiet viegli saglabājamas tīmekļa vietnes. Jo īpaši svarīgi ir ievērot šo principu attiecībā uz sākumlapu, jo tā ir sākumpunkts tīmekļa rāpuļprogrammai.
 2. Sīkāku informāciju meklējiet Informācijas sniedzēju rokasgrāmatā.
 3. Izņemiet saturu, kuru nevajadzētu glabāt (un darīt pieejamu) ilgstoši. Iemesli tam var būt dažādi, piemēram, intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības), konfidencialitāte, privātums, datu aizsardzības prasības u.tml.
 4. Ja attiecīgo saturu pirms arhivēšanas nevar izņemt, izmantojiet robot.txt failus, lai neļautu rāpuļprogrammai to arhivēt.

6. Izņemšanas politika

Var būt pamatoti iemesli, kuru dēļ ir no sabiedrības acīm jāpaslēpj tīmekļa arhīvā nokļuvušas lapas.

Ikviens var iesniegt pamatotu pieprasījumu izņemt saturu. Pieprasījumu varat sūtīt uz šādu adresi: op-web-preservation@publications.europa.eu.

Nepieciešamība izņemt saturu tiks izvērtēta tikai šādos gadījumos.

 • Ja lapa satur kādu no šiem satura veidiem:
  • personas dati vai sensitīva personiska informācija, kā definēts Regulā (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti;
  • materiāls, kura autortiesības ir aizsargātas, bet attiecībā uz kuru trūkst vajadzīgo tiesību;
  • neslavu ceļoši vai piedauzīgi materiāli vai ziņojumi;
 • ja lapas saturs var radīt nopietnas un reālas administratīvas grūtības tīmekļa vietnes īpašniekam;
 • ja lapa tikusi publicēta labticīgi, taču ir mainījušies apstākļi un tagad tiek uzskatīts, ka labāk ir lapu izņemt no tīmekļa;
 • ja lapa publicēta kļūdas dēļ un tiek uzskatīts, ka lapa ir no tīmekļa jāizņem, lai novērstu šo kļūdu.

7. Juridiska informācija

7.1. Autortiesības

© Eiropas Savienība, 2019. gads

Publikāciju birojs veic tīmekļa arhivēšanu, lai saglabātu Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnes. Autortiesības uz lielāko daļu ES tīmekļa arhīvā (ESTA) saglabāto vietņu satura ir ES (ES iestādēm, aģentūrām un citām struktūrām). Par ESTA saglabāto tīmekļa vietņu īpašumtiesībām un autortiesībām atbild attiecīgo vietņu īpašnieki.

Ja vien nav skaidri norādīts kas cits, no ESTA iegūtus materiālus drīkst brīvi reproducēt. Tomēr šis vispārīgais princips var būt pakļauts papildu noteikumiem, kas, iespējams, minēti atsevišķajos paziņojumos par autortiesībām. Tas neattiecas uz fotogrāfijām, video, mūziku vai citiem materiāliem, kuru intelektuālā īpašuma tiesības ir trešām pusēm (proti, ne ES). Šādos gadījumos atļauju izmantot materiālu ir jālūdz tieši autortiesību turētājiem. Publikāciju birojs negarantē, ka viss saturs, kas ir trešo pušu intelektuālais īpašums, ir pareizi marķēts.

Iepriekšminētā atļauja neattiecas uz logotipiem un preču zīmēm.

Eventuāli jautājumi par te izklāstīto ir jāsūta uz e-pasta adresi OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Paziņojums par privātumu

8. Uzziniet vairāk!

Sazinieties ar tīmekļa arhivēšanas speciālistiem: op-web-preservation@publications.europa.eu