Consumer rights - ES publikācijas

image consumer rights my rights

content

image for Consumer Rights page: blue shopping bag with 12 stars of EU

consumer rights my rights descriptive

Manas tiesības

 

Šajā sarakstā ir tikai dažas no brošūrām un grāmatām, kurās varat noskaidrot, ko tieši Eiropas Savienība dara iedzīvotāju labā un kā tā palīdz uzlabot viņu ikdienu (tās ir par ES finansējumu, stipendijām, mācībām un citiem projektiem). Tajās varat uzzināt arī atbilstības kritērijus un kontaktinformāciju.

consumer rights my rights widget