a school of fish

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts strādā pie tā, lai attīstītu Eiropas jūras ekonomikas potenciālu un nodrošinātu zivsaimniecības ilgtspējību, stabilu apgādi ar jūras produktiem, jūras ekosistēmu veselību un piejūras rajonu iedzīvotāju labklājību – gan pašlaik, gan nākamajām eiropiešu paaudzēm.

Lai to panāktu, tiek veicināta integrēta pieeja visām ar jūrlietām saistītajām politikas jomām, tādējādi stimulējot jūras ekonomiku. Tiek arī izstrādāta un īstenota kopējā zivsaimniecības politika – tā ir pamats visām mūsu darbībām, kas saistītas ar zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.