This page shows the 10 priorities like cogs

Eiropas desmit prioritātes

Eiropas Savienība saskaras ar nepieredzētām grūtībām, sākot ar augstu bezdarbu, lēnu ekonomikas izaugsmi, ekonomisko nenoteiktību un investīciju deficītu un beidzot ar migrācijas spiedienu, vides un drošības problēmām un nestabilitāti kaimiņvalstīs. Lai pārvarētu šos izaicinājumus, Komisija Žana Kloda Junkera vadībā noteica 10 galvenās prioritātes, kam ES iestādes pievērsīs vislielāko uzmanību. Turpmāk minētajās publikācijās izskaidrots, ko ES dara prioritārajās politikas jomās, kāpēc ES rīkojas un kādi ir rezultāti.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.