Logotipai - Par Publikāciju biroju

Dockbar

Logos and banners title

Publikāciju biroja logotipi

Publikāciju biroja logotipus trešās personas drīkst izmantot tikai tad, ja:

— ir lūgta atļauja un tā ir saņemta pirms logotipu izmantošanas;

— nepastāv iespēja, ka logotipu izmantotāju varētu sajaukt ar Publikāciju biroju;

— logotipi netiek izmantoti mērķiem vai darbībām, kas ir pretrunā Eiropas Savienības mērķiem un principiem;

— logotipus neizmanto veidā, kas tieši vai netieši vedina domāt, ka Publikāciju birojs piekrīt savu logotipu lietotāja mērķiem un pasākumiem vai tos atbalsta.

Ja gribat lūgt atļauju izmantot Publikāciju biroja logotipus, lūdzu rakstiet uz šādu e-pasta adresi: op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

EU law and publications logo

Vietnes “ES tiesību akti un publikācijas” logotips

EUR-Lex logos

“EUR-Lex” logotipi

EU Publications logo

EU Publications logos

Ted logos

TED logotipi

EU Whoiswho logos

“EU Whoiswho” logotipi