Eiropas Savienības Publikāciju birojs 

Eiropas Savienības Publikāciju birojs (Publikāciju birojs), kas atrodas Luksemburgā, ir starpiestāžu birojs, kura uzdevums ir izdot Eiropas Savienības iestāžu publikācijas (Lēmums 2009/496/EK, Euratom). Tas galvenokārt nodarbojas ar juridisku un vispārīgu publikāciju izdošanu un izplatīšanu dažādos drukātos un elektroniskos formātos un vairāku tādu tīmekļa vietņu, tādu kā EUR-Lex, ES atklāto datu portāls, ES publikācijas, TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS, pārvaldīšanu, kurās ES iedzīvotājiem, valdībām un uzņēmumiem ir elektroniskā veidā pieejama oficiāla informācija un dati par ES. Vēl viens pienākums ir nodrošināt ES iestāžu un struktūru veidotā satura ilgstošu saglabāšanu.