Pārvaldības komiteja

Biroju vada direktors atbilstoši stratēģiskajām pamatnostādnēm, ko noteikusi pārvaldības komiteja (Lēmums 2009/496/EK, Euratom).

Parlaments

Turētājs Klaus WELLE / Giancarlo VILELLA
Rezerves Walter Petrucci / Virpi Koykka / Andrea Bartolini
 

Padome

Turētājs Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Rezerves Reijo Kemppinen / Paul Reiderman /Inga Rosinska / Sally Bliss
 

Komisija

Turētājs Pascal LEARDINI
Rezerves Aleksandra Kulas
 

Eiropas Kopienu Tiesa

(Pārvaldības komiteja prezidentvalsts: Eiropas Kopienu Tiesa)
Turētājs Alfredo CALOT ESCOBAR
Rezerves Marc Schauss
 

Revīzijas Palāta

Turētājs Eduardo RUIZ GARCÍA
Rezerves Christine Stark / Bettina Milewski
 

Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komiteja

Turētājs Gianluca BRUNETTI
Rezerves Eléonora Di Nicolantonio
 

Reģionu Komiteja

Turētājs Petr BLIZKOVSKY
Rezerves Pedro Cervilla / Ian Barber / Achim Ladwig
 

Eiropas Centrālā Banka (novērotājs)

Turētājs Valérie SAINTOT
Rezerves Charles Hagon / Eglantine Devaux / Anna Heckler