Eiropas Savienības Publikāciju birojs (OP portāls)

Juridiski paziņojumi

Uz šajā vietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un personas datu aizsardzības noteikumi.

Atruna

Publikāciju birojs uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par Eiropas Savienības tiesībām, publikācijām un vispārējo politiku. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka šī informācija ir laicīga un pareiza. Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās izlabot.

Tomēr Publikāciju birojs neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē publicēto informāciju.

Šī informācija:

  • ir vispārīga rakstura un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašajiem apstākļiem;
  • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
  • dažkārt satur saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav Publikāciju biroja pārziņā un par kurām Publikāciju birojs neuzņemas atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums vienmēr jāvēršas pie atbilstīgi kvalificēta speciālista).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevar garantēt, ka internetā pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam dokumenta tekstam. Autentiski un ar juridisku spēku ir tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēti dokumenti (tā drukātajā versijā, bet kopš 2013. gada 1. jūlija tā elektroniskajā versijā, kura pieejama “EUR-Lex”) tīmekļa vietnē.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt tehnisku kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē var būt radīta vai strukturēta failos vai formātā, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai neietekmēs tos citādi. Publikāciju birojs neuzņemas atbildību par problēmām, ko izraisa šīs tīmekļa vietnes lietošana vai jebkādu tādu ārēju vietņu lietošana, uz kurām ir hipersaite no Publikāciju biroja uzturētās vietnes.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Publikāciju biroja atbildību pretēji prasībām, kas noteiktas valstu tiesību aktos, nedz arī atbrīvot to no atbildības tajās jomās, kurās saskaņā ar valstu tiesību aktiem atbildība jāuzņemas.