Karjeras iespējas

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) ir galvenais kontaktpunkts ikvienam, kurs interesējas par iespējām strādāt ES iestādēs un struktūrās. EPSO rīko atklātus konkursus, lai atlasītu darbiniekus pastāvīgām un pagaidu amata vietām. Papildus pastāvīgajiem darbiniekiem ES iestādēs ir arī līgumdarbinieki un pagaidu darbinieki. Tās piedāvā prakses iespējas un uztur datubāzes, kurās ir ziņas par dažādu nozaru speciālistiem. EPSO tīmekļa vietnē izskaidrota atlases procedūra un sniegti padomi, kā sagatavoties atklātiem konkursiem.