The print function is not available on your version of browser
Skip to Content
Sign In

Pieejamās valodas un formāti

 • bg
 •  
 • es
 •  
 • cs
 •  
 • da
 •  
 • de
 •  
 • et
 •  
 • el
 •  
 • fr
 •  
 • ga
 •  
 • hr
 •  
 • it
 •  
 • lv
 •  
 • lt
 •  
 • hu
 •  
 • mt
 •  
 • nl
 •  
 • pl
 •  
 • pt
 •  
 • ro
 •  
 • sk
 •  
 • sl
 •  
 • fi
 •  
 • sv
 •  

Lietotāju vērtējums 
 • Publikācija nav pieejama jūsu izmantotajā vietnes pārlūkošanas valodā > Pieejamās valodas

  EN Improving resource efficiency in SMEs

 • Uzņēmējam raksturīga domāšanas veida un prasmju veidošana ES

 • Publikācija nav pieejama jūsu izmantotajā vietnes pārlūkošanas valodā > Pieejamās valodas

  EN Smart guide to cluster policy

 • Pakalpojumu inovācijas ceļvedis

 • Kā izmantot struktūrfondus, īstenojot MVU un uzņēmējdarbības politiku

 • Komerceņģeļu darbības veicināšana MVU izaugsmes atbalstam

 • Publiskais iepirkums kā inovācijas virzītājspēks MVU un sabiedrisko pakalpojumu jomā

 • Mazās uzņēmējdarbības akta īstenošana reģionu līmenī

 • Atbalsts MVU internacionalizācijai

 • Uzņēmumu nodošanas veicināšana