Padomes Lēmums (ES) 2018/1034 (2018. gada 16. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kas izveidota ar Nolīgumu par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (Interbus nolīgums), attiecībā uz minētās komitejas Lēmuma Nr. x/xxxx projektu (Dokuments attiecas uz EEZ.)