Asia T-682/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Mylan Laboratories ja Mylan v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat — Päätös, jolla SEUT 101 artiklan rikkominen todetaan — Patenttialan riitojen sovintosopimus — Mahdollinen kilpailu — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Kilpailuoikeuden ja patenttilainsäädännön yhteensovittaminen — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Sakot)