Lieta C-431/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 7. augustā iesniedza Audiencia Provincial de Cantabria (Spānija) – Liberbank, S. A./Rafael Piris del Campo