Lieta F-129/12: Prasība, kas celta 2012. gada 31. oktobrī — CH /Parlaments