Rakstisks jautājums E-011077/11 Konstantinos Poupakis (PPE) Komisijai. Risks, ka kompānijas, kas pārvalda nenomaksātus parādus, varētu veikt spekulatīvas darbības uz MVU rēķina