Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/241, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, piperiinin, 3-metyyli-indolin, indolin, 2-asetyylipyrrolin ja pyrrolidiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$