Uredba Komisije (ES) št. 1831/96 z dne 23. septembra 1996 o odpiranju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti, ki jih od leta 1996 določa GATT za nekatero sadje in zelenjavo ter predelano sadje in zelenjavo