Nariadenie Komisie (ES) č. 1831/96 z 23. septembra 1996, ktoré otvára a spravuje tarifné kvóty spoločenstva záväzné podľa GATT pre určité druhy ovocia a zeleniny a výrobky spracované z ovocia a zeleniny od roku 1996