Komisijas Regula (EK) Nr. 1831/96 (1996. gada 23. septembris), ar ko saskaņā ar GATT uzliktajām saistībām no 1996. gada atver Kopienas tarifu kvotas dažiem augļiem un dārzeņiem un augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem, kā arī paredz šo kvotu pārraudzību