Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1831/96 1999 m. rugsėjo 23 d. nustatantis pagal GATT privalomas Bendrijos tarifines kvotas kai kuriems vaisiams ir daržovėms bei perdirbtiems vaisiams ir daržovėms ir numatantis jų administravimą nuo 1996 metų